It is not known what Edouard Benedictus did in 1909. Historians of science say that one time this chemist dropped the glass flask on the floor. The glass did not splash all over the laboratory - although it was cracked - it remained in place. Suprised Edouard examined the flask and found that the liquid that had evaporated from it, left on the walls the collodion film which prevented the glass from splatter. He made a mental note of this observation, although he used this experience once he heard about a girl seriously damaged by the glass during the car accident. That's how a random invention proved to be very useful by giving the safe car glass.

Today's safe glass is made in various ways- by the reinforcement, lamination and toughening. The toughened glass is completely different than a regular piece of float glass...It's because of the huge distinction in several parameters of the glass after the toughening process. As a matter of fact, the glass toughening process comes to heating the glass sheet to about 700 C degrees and afterward cooling it with the warm air. This process is similar to heat treatment of the steel.What is the most important, the toughening, apart from high strength, gives the glass the safety features. The toughened glass has a very strong external surface and a fragile core. The broken glass falls apart in many small pieces with the blunt edges. That's why it is called "the safety glass."

The hardening can be applied to float glass, colored in the mass, glass with coatings as well as ornamental glass, which increases the strength and impact resistance. Such glass has increased resistance not only to mechanical factors but also to stresses related to surface temperature changes. Our safety-glass is hardened with one of the most modern methods, so-called horizontal hardening, which gives the exceptional glass strength and leaves no traces of the heat treatment. Tempered glass is currently used in many industries. It is impossible to imagine today's commercial or the railway vehicles without hardened windows. The toughened glass can be used in the furniture industrie, solid and movable glass doors, shower enclosures, household appliances, where to give it a unique look before hardening- it's painted…

 

Informacja o przetwarzanych danych osobowych przez firmę Euro-Car Glass s.c.

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Euro-Car Glass s.c., Ozorzyn 11B, 62-620 Babiak, REGON: 300265396, NIP: 6662024310.

Z kim może się Pani/Pan skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Euro-Car Glass s.c. może Pani/Pan skontaktować się z pod nr telefonu 506 184 206 lub email: info@eurocarglass.com.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu właściwej i kompleksowej realizacji umowy.

Komu przekazywane są dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom, którym firma Euro-Car Glass s.c. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
  • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją,
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających firmę Euro-Car Glass s.c. w dochodzeniu należnych roszczeń,
  • osobom upoważnionym przez firmę Euro-Car Glass s.c. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Jako Administrator danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec firmy Euro-Car Glass s.c. sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE